Algemene voorwaarden

Cursus

Proefles aanvragen
Geïnteresseerden kunnen een proefles doen. Aanvragen kan via de website. Dansstudio Dagmar stuurt per e-mail een bevestiging van de reservering, waarna een proefles kan worden gedaan. De reservering komt te vervallen als de cursist niet komt opdagen bij de proefles, als de inschrijving niet binnen 1 week na de proefles wordt ingediend of als de (eerste) betaling niet binnen de gestelde termijn wordt gedaan.

Inschrijven
Inschrijven doet u via de website. U schrijft zich in door het inschrijfformulier op de website in te vullen en akkoord te geven op de betaalwijze en voorwaarden. De inschrijving blijft tot wederopzegging ook voor de volgende jaren geldig. Uw inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er plaats is stuurt dansstudio Dagmar per e-mail een bevestiging, samen met een factuur voor het lesgeld. Dansstudio Dagmar neemt contact op indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.

Tarieven en betaalwijze
De tarieven staan vermeld op de website. Het lesgeld dient in 11 termijnen (augustus t/m juni) te worden voldaan door middel van een automatische incasso.

Betalingsvoorwaarden
Lesgeld is verschuldigd vanaf het moment dat dansstudio Dagmar een bevestiging via e-mail van plaatsing heeft gestuurd naar de betalende persoon die vermeld staat op het inschrijfformulier.

Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling is dansstudio Dagmar gerechtigd administratiekosten te berekenen. Bovendien is dansstudio Dagmar gerechtigd administratiekosten te berekenen indien de incasso van het maandelijkse lesgeld meer dan 3x per kalenderjaar mislukt. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

Kortingsregelingen
Alkmaar Pas Ticket
Het is mogelijk om te betalen met een Alkmaar Pas Ticket. Wij zijn deelnemer aan de regelingen: “Kinderen doen mee” en “Jouw eigen voordeel”.

Huygenpas
Inwoners van Heerhugowaard met een Huygenpas krijgen een eenmalige korting van 80% op het cursusgeld (op vertoon van de Huygenpas en de bon uit de Huygenpasgids). Hierbij geldt een maximaal kortingsbedrag van € 105,-.

Meerlessenkorting
Dansstudio Dagmar stimuleert danstalent. Als er meerdere lessen worden gevolgd, heeft u recht op een meerlessenkorting. De korting loopt op volgens onderstaande tabel.

Aantal lessenKorting
1 les0%
2 lessen10%
3 lessen15%
4 of meer lessen20%

Betalingskorting
Bij betaling per jaar wordt een korting van 5% gegeven. Alleen mogelijk bij start in de maand september.

Opzeggen

Opzeggen dient te gebeuren minimaal één kalendermaand voor een nieuw betalingstermijn via de optie Abonnement in onze Leden WebApp. Gebeurt dit na bovengenoemde datum dan heeft u een betalingsverplichting voor de daaropvolgende periode. Opzeggingen zijn definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen (max. 10 werkdagen).

Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Uitsluitend in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de leerling langer dan twee maanden geen lessen kan volgen of bij vertrek uit de gemeente. Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend. Als uw verzoek wordt ingewilligd, krijgt u deze bevestigd onder toezending van een eind nota, waarin opgenomen de restitutie voor niet genoten lessen en een bedrag van € 10,- aan administratiekosten.

Overige bepalingen

Aansprakelijkheid
Dansstudio Dagmar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Dansstudio Dagmar geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. Tevens aanvaardt de dansstudio geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen. Wij adviseren geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen, zoals sieraden en geld.

Wijzigingen
Dansstudio Dagmar heeft het recht om:

• Een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is
• Andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld
Uiteraard wordt u in al deze gevallen tijdig geïnformeerd.

Afmelden

Bij verhindering van de leerling, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig via de optie Absentie in onze Leden WebApp, telefonisch of via e-mail mededeling te worden gedaan.

Lengte cursusjaar
Het cursusjaar 2023-2024 bestaat uit 36 lesweken. Dansstudio Dagmar volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling, zoals door de overheid wordt vastgesteld voor het basisonderwijs.

Privacy
Op de algemene voorwaarden is onze Privacyverklaring van toepassing. Deze is te vinden op onze website. Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties beeldmateriaal van leerlingen wordt gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Bij inschrijving kunt u aangeven of u hiervoor wel of geen toestemming geeft.